Poszukaj wiosny razem z Fundacją Caietanus

Fundacja Caietanus zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „W POSZUKIWANIU WIOSNY „
Czekają atrakcyjne nagrody! 🙂
Organizatorzy konkursu: Fundacja Caietanus w ramach projektu „Międzypokoleniowe mosty” finansowanego przez Fundację ANWIL dla Włocławka
CEL
– uwiecznienie piękna przyrody polskiej i propagowanie postawy proekologicznej wśród wszystkich mieszkańców naszego regionu
:
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. ADRESATAMI konkursu są wszyscy mieszkańcy Włocławka i okolic.
2. TEMATYKĄ konkursu fotograficznego są wszelkie oznaki zbliżającej się wiosny. Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem fotograficznym, a także telefonem. Liczy się wyraz artystyczny.
3. ZDJĘCIA należy nadsyłać w formie elektronicznej w wiadomości mailowej na adres fundacja@fundacjacaietanus.pl z dopiskiem w temacie: Konkurs fotograficzny „W poszukiwaniu wiosny”.
Do zdjęcia należy dołączyć informacje: imię i nazwisko oraz miejscowość.
Fotografie konkursowe powinny być wykonane w formacie .jpg.
4. TERMIN nadsyłania prac do 21.03.2021
5. KRYTERIA OCENY: Prace zostaną ocenione przez Jury, powołane przez organizatorów konkursu – co najmniej trzyosobowe. W skład Jury wejdą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w organizację konkursu i zaproszony fotograf.
6. NAGRODY: Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze i nagrodzi 3 osoby (3 miejsca), przewidziane są również dodatkowe nagrody pocieszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do włączenia większej liczby nagród w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. Dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
7. UWAGI:
● Fotografie niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
● Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich;
● Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie;
● Udział w konkursie jest równoważny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trze