Program Pajacyk – dożywianie w okresie wakacji letnich

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2021 w ramach programu Pajacyk. Program skierowany jest do organizacji prowadzących placówki wsparcia dziennego.

Termin składania wniosków: Od 15 marca do 1 czerwca

Kto może uzyskać dofinansowanie:

  • organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cele Programu:

  • Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich.
  • . Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski.
  •  Zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem można znaleźć na stronie: https://www.pajacyk.pl/