Sprawdź kto będzie prowadził placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Zostały wybrane i ogłoszone najkorzystniejsze oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

Beneficjentami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku – kwota dotacji 78 900,00 zł; Świetlica „Oratorium” – kwota dotacji 80 960,00 zł; Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku – kwota dotacji 90 140,00 zł.

Serdecznie gratulujemy.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert, jest dostępna: bip.um.wlocl.pl.

Źródło: http://www.wloclawek.pl/pl/