Szkoła Liderów Politycznych

Szkoła Liderów zaprasza do udziału w rekrutacji do 29. Szkoły Liderów Politycznych. To program, w którym spotykają się osoby o różnych wartościach, aby wspólnie pracować na rzecz jakości życia publicznego. Rekrutacja trwa do 2 kwietnia 2021 roku.

Przywództwo w zmianie – zmiana w przywództwie

W tym roku będziemy przyglądać się zmianom w przywództwie i szukać nowych odpowiedzi na pytania, które stoją przed współczesnymi liderami i liderkami.

W Szkole Liderów Politycznych uczestnicy i uczestniczki wychodzą ze swoich politycznych baniek, konfrontują poglądy i uczą się współpracy ponad podziałami. Dzięki temu absolwenci i absolwentki programu mają realny wpływ na jakość przywództwa w Polsce.

Podczas programu uczestnicy i uczestniczki rozwijają kompetencje oraz otrzymują narzędzia, które pomagają w pełnieniu roli liderskiej w życiu publicznym. Jednocześnie dla wielu z nich udział w programie, był doświadczeniem wzmacniającym tożsamość przywódczą oraz ważnym krokiem w rozwoju zawodowym.

Kogo zapraszamy do udziału w programie?

Uczestnikami i uczestniczkami Szkoły Liderów Politycznych są liderzy szczebla samorządowego (radni, burmistrzowie, prezydenci) i centralnego, aktywiści, liderzy organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, urzędnicy państwowi, a także liderzy opinii, członkowie think-thanków, którzy chcą kształtować rzeczywistość społeczno-polityczną w Polsce.

Harmonogram rekrutacji do 29. Szkoły Liderów Politycznych

Etap 1 (10 marca – 2 kwietnia 2021 roku)

  • Wypełnij formularza aplikacyjny dostępny online tutaj
  • Wyślij drogą mailową na adres slp@szkola-liderow.pl:
    • CV – życiorys pokazujący doświadczenie zawodowe oraz ścieżkę liderską,
    • 2 rekomendacje potwierdzające doświadczenie oraz umiejętności liderskie.

Kto może przygotować rekomendacje: organizacja społeczna, partia polityczna, jednostka samorządu lub osoba publiczna pełniąca funkcję w partii, organizacja i instytucja publiczna lub naukowa, przedstawiciele mediów oraz osoby lub grupy obywateli danego środowiska np. mieszkańców gminy.
Polecamy uzyskanie jednej rekomendacji od absolwentów i absolwentek Szkoły Liderów.

Etap 2 (19-30 kwietnia 2021 roku)

Rozmowa rekrutacyjna online.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 7 maja 2021 roku.

Dalsze szczegóły na stronie:https://www.szkola-liderow.pl/