TSAS zaprasza na marcowe szkolenia

TSAS zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także osoby z grup nieformalnych i/lub  przygotowujące się do powołania ngo – działaljace na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia i konsultacje zaplanowane w marcu 2021.

W związku z ponownym nasileniem zachorowań w sytuacji pandemii – marcowe działania edukacyjne zaplanowano on line ( na aplikacji zoom).

 • 18 marzec 2021r. w godzinach: 16:oo -19:oo
 • KSIEGOWOŚĆ NGO: Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej księgi rachunkowe – zamknięcie roku.
 • Trenerka: Iwona Iwicka

OPIS: Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej księgi rachunkowe –   zamknięcie roku:

 • Zamknięcie roku obrachunkowego, wstępne i ostateczne, kiedy i do kiedy, czyli terminy, zamykanie kont księgowych, na podstawie jakich dokumentów? Otwarcie nowego roku obrachunkowego – terminy
 • Wg ustawy o rachunkowości : Sprawozdanie finansowe i merytoryczne, kogo dotyczy obowiązek, z jakich kont księgowych korzystamy sporządzając Bilans, Rachunek Wyników, Informację dodatkową; obowiązkowa forma i terminy sporządzenia, kto i w jaki sposób musi podpisać sprawozdanie finansowe, a kto merytoryczne; zatwierdzenie sprawozdań przez organ statutowy i co dalej?
 • Wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Deklaracje podatkowe CIT-8, CIT-8/0, CIT-D; z jakich kont księgowych korzystamy sporządzając deklaracje; obowiązkowa forma i terminy sporządzenia, kto i w jaki sposób może podpisać deklaracje.

 

 • 19 marzec 2021, w godzinach: 10:oo do 14:oo
 • PROJEKTY NGO: Projekty skierowane do seniorów jako grupy docelowej, ukierunkowane na rozwój aktywności społecznej. Jak dobrze przygotować projekt w dobie pandemii?
 • Trenerka: Hania Brzuszczak

OPIS:. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu pracy metodą projektu w organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób starszych. Szkolenie prowadzone w oparciu o logikę projektu. Podczas spotkania będziemy zajmować się wybranymi zagadnieniami, które z powodu sytuacji pandemii mogą okazać się trudne. I tak, podczas szkolenia analizować będziemy następujące obszary ważne z perspektywy dobrego przygotowania projektu:

 • sposoby diagnozowania problemów społecznych dotyczących osób starszych, jak zbierać informacje w sytuacji pandemii, skąd czerpać wiedzę, aby zidentyfikować problem;

– rekrutacja osób starszych jako adresatów projektu: kanały przekazu informacji, sposoby dotarcia do grupy docelowej senioralnej – z uwzględnieniem analizy ryzyka w tym zakresie, i w związku z sytuacją pandemii;

 • formułowanie celu projektu;
 • formułowanie i szacowanie rezultatów projektu, sposoby pomiaru wskaźników;
 • planowanie działań projektowych, oraz tworzenia harmonogramu projektu – adekwatnie do potrzeb i możliwości osób starszych, oraz z uwzględnieniem analizy ryzyka i specyfiki wynikającej i w związku z sytuacją pandemii.

Konsultacje on-line w marcu:

-> 22.03.2021: w godzinach: 17-18 – poradnictwo dla ngo – projektowe

-> 30.03.2021: w godzinach: 17-19 – poradnictwo dla ngo – księgowe

*** Zaprezentowane powyżej  szkolenia/konsultacje poprowadzą:

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy, z seniorami, w obszarze aktywności i integracji społecznej pracuje od ponad 8 lat.

***Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerki stworzą także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełniony Formularz zgłoszeniowy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia.  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować. . Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest : komputer/laptoptablet//smartfon – z głośnikiem , mikrofonem i kamerą.

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454