WAŻNE NOWE TERMINY DLA NGO !!

Ministerstwo Finansów ogłosiło podpisanie rozporządzeń przesuwających terminy sprawozdawcze i dotyczące CIT-8. Organizacje pozarządowe nie muszą więc sporządzań sprawozdania finansowego oraz wysyłać deklaracji CIT-8 w standardowym terminie do 31 marca.

Publikacja rozporządzeń nastąpi prawdopodobnie dziś lub jutro.

Najważniejsze informacje na podstawie piątkowych komunikatów resortu – czyli nowe przesunięte terminy:

Sprawozdanie finansowe:

Dziś minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

(Informacja ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/przedluzenie-terminow-na-sporzadzenie-sprawozdan-finansowych-za-2020-r )

CIT -8 do 30 czerwca

  • Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński
  • Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r.

(Informacja ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/dluzszy-czas-na-rozliczenie-cit )