Podsumowanie projektu WSN „EUROINTEGRACJI”

Podsumowanie projektu Grantowego

FUNDACJI „ANWIL dla Włocławka”

w programie „Budujemy Mosty”

„NOWA PERSPEKTYWA”

 

 1. Projekt pn. „Nowa Perspektywa” został stworzony z myślą o osobach niepełnosprawnych i społeczności włocławskiej. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Starówka” ; Medyczny Uniwersytet III Wieku i Stowarzyszenie „Amazonki”
 2. W ramach „Nowej Perspektywy” otworzyliśmy się ponownie na świat i staraliśmy się przywrócić relacje społeczne, aby polepszyć zdrowie psychiczne i fizyczne.
 3. Mieliśmy czas na edukację, aktywność, integrację, rozwijanie zainteresowań, pasji, zaspakajanie potrzeb oraz bycie bardziej
 4. Przeprowadziliśmy  wiele warsztatów, spotkań pod kątem: .
 • rozwijania talentu, pasji i zainteresowań  florystyka, rękodzielnictwo, plastyka
 • makijażu (Make-up bez tajemnic”)
 • gotuj międzypokoleniowo – jedz i żyj zdrowo! – warsztaty kulinarne.
 • na aktywność fizyczną nigdy nie jest za późno
 1. Przeprowadziliśmy konkursy:
 • quiz pn. „Jeden z sześciu”edukacyjny –  quiz wiadomości z różnych

dziedzin życia pomiędzy „Starówką”, Medycznym Uniwersytecie III Wieku i

„Eurointegracją” z nagrodami,

 • konkurs – „serca walentynkowe” również z nagrodami
 1. W dniu 26.02.2021 zakończyliśmy projekt „Piknikiem międzypokoleniowym – Walentynki” pn. „SERCA DWA”

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział projekcie, w którym uczestniczyło 100 osób. Realizacja tego zadania, świadczyła, że już częściowo nastąpił czas na niwelowanie skutków pandemii koronawirusa SARS-2  i jest już czas zacząć żyć normalnie.

 

Dziękujemy FUNDACJI „ANWIL dla Włocławka” za sfinansowanie tych działań.

Zarząd WSN „Eurointegracja”