Wystawa poświęcona tradycjom świątecznym

Stowarzyszenie Amazonki  we Włocławku organizuję wystawę poświęconą tradycjom świątecznym. Impreza odbywać się będzie w sposób rotacyjny z zachowaniem reżimu sanitarnego tzn. rozłożona w czasie z podziałem na małe grupy, na przemian zwiedzające wystawę rękodzieła, następnie uczestnicy przejdą na pogadankę dotyczącą tradycji świątecznych, prowadzoną przez kustosza.

Kiedy: 17 marzec 2021 r. 

Gdzie: Sala konferencyjna i sala seminaryjna Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu