Zmiana terminu ogłoszenia konkursu “Rodzynki z pozarządówki”

Ze względu na nasilającą się trzecią falę epidemii COVID-19, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o przełożeniu terminu ogłoszenia XIV edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, konkurs zostanie ogłoszony na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.

O dynamice ewentualnych zmian w decyzjach dotyczących ogłoszenia konkursu, informacje będą podawane na bieżąco na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Organizatorzy liczą na zrozumienie z Państwa strony.