3 ważne wyzwania NGO w pandemii

Stowarzyszenia Klon/Jawor w opracowaniu pn. “Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”  ukazało 3 ważne wyzwania NGO w pandemii:

1. Jak zmierzyć się z zawieszaniem działań organizacji pozarządowych?

2. Jak zadbać o relację organizacji pozarządowych z samorządem?

3. Jak wspierać liderów i liderki organizacji pozarządowych?

W trzech osobnych materiałach przygotowanych przez Stowarzyszenie można znaleźć dane, o NGO, potrzeby organizacji oraz pomysły praktyków na rozwiązania.

Infografiki “Rok w pandemii. Rok wyzwań” są dostępne na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Klon/Jawor. Utwór powstał w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji oraz posiadaczach praw. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.

 


 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Źródło:https://publicystyka.ngo.pl/