Bezpłatne 2-dniowe szkolenie “Efektywne NGO2”

Fundacja “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza na bezpłatne  2-dniowe szkolenie ” Efektywne NGO2″podczas, którego przybliżone zostaną zagadnienia

z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii, wyznaczania celów organizacji i pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie obejmuje też warsztaty z udziałem uczestników, w związku z czym uczestnicy muszą posiadać komputer lub smartfon z mikrofonem (mile widziana jest również kamera). Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy Zoom.

Pod okiem ekspertów  poszerzysz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  1. strategicznego planowania celów w zakresie procesu stanowienia prawa: misja i wizja, system wartości etycznych, diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej, ewaluacja;
  2. strategicznego planowania działań: metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów, model CANVAS wykres Gantta, określanie ryzyka;
  3. procesu stanowienia prawa w Polsce i udziału NGO w konsultacjach publicznych: źródła prawa, podstawy prawne konsultacji publicznych, zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego;
  4. pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: analiza problemów i potrzeb NGO, współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym (w tym crowdfunding), zasady i tryby związane z pozyskiwaniem środków, konkursy grantowe.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie. Stawiamy na wymianę doświadczeń i pomysłów oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Kiedy? 26-27 kwiecień 2021 r.

Rejestracja: do 21 kwietnia 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na: https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,10.html

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Więcej informacji o na www.iped.pl/efektywne-ngo-2.html