Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę walczy z fizycznym i emocjonalnym krzywdzeniem dzieci

Krzywdzenie fizyczne i emocjonalne w rodzinie jest dla dzieci bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem, ponieważ sprawcami krzywdzenia są osoby, które powinny zapewnić dziecku troskliwe, bezpieczne środowisko. Czasami dziecko nie ma nikogo, do kogo mogłoby się zwrócić po pomoc. Może się zdarzyć, że nauczyciel jest jedyną osobą, która może dostrzec problem i przerwać krzywdzenie. Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała bezpłatny kurs „Szkoły Przeciwko Wiktymizacji Dzieci” dla nauczycieli szkół podstawowych, pedagogów oraz psychologów, który uczy:
✔️ rozpoznawać objawy krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego oraz czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci,
✔️ skutecznych sposobów interwencji.
 Szkolenie jest dostępne JUŻ TERAZ na platformie edukacyjnej Fundacji: https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=200