Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie  przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2021 – 2025”,

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 123/2021 z dnia 13 kwietnia ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie

przyjęcia „Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2021 – 2025”,

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie:  od dnia 13.04.2021.r do dnia 4.05.2021r.  w następujących formach:

1)    opinii, wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2)    wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do powyższego zarządzenia należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do powyższego zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mopr.wloclawek.pl.

 Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Zarządzenie nr 123.2021 Prezydenta Miasta Włocławek

 

Źródło: https://bip.um.wlocl.pl/