“Markowy lokal Śródmieścia”

Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski zachęca przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji do udziału w konkursie “Markowy lokal Śródmieścia”. Nagrodą będzie certyfikat i pakiet usług promocyjnych w mediach o wartości około 5000 zł!
✅ Konkurs organizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
✅ Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub najemcy punktów usługowych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji, z wyłączeniem podmiotów opiekuńczych i oświatowych.
✅ Chodzi o wskazanie podmiotów charakteryzujących się m.in. dużym potencjałem, szczególną ofertą usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami oraz wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.
✅ Wyboru laureata dokonają mieszkańcy w głosowaniu internetowym
✅ Zgłoszeń na specjalnym formularzu można dokonać osobiście lub w imieniu przedsiębiorcy za jego pisemną zgodą. Nabór trwa od 4 do 17 maja.
Szczegóły, regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na: