Społecznik w Centrum

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu realizuje od marca akcję “Społecznik w Centrum”  

To cykl filmików na naszym kanale youtube  mający na celu przybliżenie mieszkańcom Włocławka działalności organizacji społecznych, lokalnych liderów, pasjonatów, społeczników.

Celem przedsięwzięcia jest promocja i integracja III Sektora oraz szerzenie idei wolontariatu. Projekt inspirowany jest ogólnopolską kampanią społeczną „Organizacje społeczne. To działa!” Społecznicy, lokalni liderzy, przedstawiciele i przedstawicielki NGO, będą przez nas zachęceni do mówienia o sobie dobrze, chwalenia się tym, co robią!

Podejmiemy próbę zarażania pozytywną energią i entuzjazmem wszystkich niedowiarków.

Obecnie zrealizowanych zostało 7 odcinków a ich gośćmi byli:

  • Justyna Rykowska – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną “Oligo”
  • Barbara i Jan Schwarz – Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych “Eurointegracja”
  • Krystyna Maciejewska – Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku
  • Martyna Górkiewicz i Damian Olszewski Grupa “Ananas możesz liczyć”
  • Dominik Cieślikiewicz – Fundacja Ładowarka
  • Krystyna Marszałek-Michalska – Przyjazny Włocławek
  • Grażyna Pawłowska – Stowarzyszenie Starówka