Tegoroczna edycja Programu “mPotęga”

Trwa nabór wniosków o granty w ramach tegorocznej edycji Programu „mPotęga”.
Program finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne, uczelnie wyższe, biblioteki publiczne oraz grupy nieformalne.
W ramach konkursu wyznaczono dwie ścieżki grantowe:
– projekty dla uczniów klas 4-6,
– projekty dla uczniów klas 7-8.
Organizatorem programu jest Fundacja mBank Polska.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 maja 2021 r.