TSAS zaprasza na szkolenie

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS zaprasza na spotkanie edukacyjne dla przedstawicieli, członków, wolontariuszy, organizacji pozarządowych – z województwa kujawsko-pomorskiego!

Z uwagi na sytuację związaną z trwającą  epidemią wirusa SARS-CoV-2 – szkolenie  będzie realizowane zdalnie, na aplikacji zoom. Ta forma pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia przenoszenia wirusa.

  • 27 kwiecień 2021r. w godzinach: 16:oo -20:oo (online)
  • KSIEGOWOŚĆ NGO: Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych

OPIS: Pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła  i wolontariusz w ngo:

  • Pracownicy w organizacji: pracownik czyli kto? Definicja umowy o pracę -rodzaje umów, która korzystna jest dla pracownika i organizacji; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS; opodatkowanie wynagrodzeń –skala podatkowa, terminy płatności, obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  • Zleceniobiorcy w organizacji: różnice pomiędzy pracownikiem a zleceniobiorcą -rodzaje umów; kto może wykonywać umowę zlecenia? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia – warunki; opodatkowanie wynagrodzeń -obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  • Wykonawcy dzieła w organizacji: różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; kto może wykonywać umowę o dzieło i kiedy? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, kogo dotyczą  –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia – warunki; opodatkowanie wynagrodzeń – obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
  • Wolontariusze w organizacji: kto może zostać wolontariuszem, jakie ma prawa, czy podlega ubezpieczeniom, jaka forma umowy? Praca społeczna członków organizacji

 ***  Trenerka prowadząca szkolenie:

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

***Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerka stworzy także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.

Link do Karty zgłoszenia:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDgsqjUEkgvSGTgK4QfQy9runvF1B64F4pe10RyF93boTrQ/viewform?usp=sf_link

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon – z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454