Warsztaty z “Prowadzenia kampanii obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi online”.

W imieniu organizatorów zapraszamy na warsztaty z “Prowadzenia kampanii obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi online”.
Warsztaty zostaną zorganizowane w formie online na platformie zoom w dniach 17-18 kwietnia 2021 (w godz. 10.00-16.00).
Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/5vqMBTUEqJXAJNFD8
Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w kompetencje związane z planowaniem i przeprowadzaniem kampanii obywatelskich w szczególności w warunkach pandemii. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które mają małe lub średnie doświadczenie w ww temacie.
Uczestnicy zdobędą lub pogłębią swoje kompetencje w szczególności w obszarze:
– narzędzi planowania kampanii
– budowania presji społecznej
– rodzajów działań kampanijnych
– budowania i utrzymywania zaangażowania grupy kampanijnej
Warsztaty poprowadzą:
Dagmara Kubik – prezeska Fundacji Rzecz Społeczna. Doświadczona kampanierka i organizatorka społecznościowa (community organizer). Prekursorka wykorzystywania tej metody w pracy ze społecznościami w Polsce. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w angażowaniu mieszkańców i aktywistów w działania na rzecz ich otoczenia. Pracowała z kilkunastoma grupami działaczy na terenie Śląska i superwizowała pracę kilku zespołów organizatorów społecznościowych. Superwizorka, trenerka i konsultantka. Autorka innowacyjnych programów edukacyjnych dla liderów lokalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wieloletnia członkini zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych, największej sieci zrzeszającej profesjonalistów wykorzystujących metodę organizowanie społecznościowe w Europie.
Piotr Trzaskowski – działacz i innowator społeczny. Pomysłodawca i były dyrektor Akcji Demokracji. Pracował w międzynarodowych organizacjach ekologicznych CEE Bankwatch Network, European Climate Foundation, Fundacji Heinricha Bölla i 350.org. W Polsce budował spółdzielnie spożywcze i grupy rolnictwa wspieranego społecznie. Współtworzył Obóz dla Klimatu i Śląski Ruch Klimatyczny. Przygotowywał, a także prowadził warsztaty i spotkania w inicjatywach nieformalnych jak i organizacjach pozarządowych. Szkoli z prowadzenia spotkań, planowania kampanii społecznych, komunikacji e-mailowej i fundraisingu. O działalności społecznej pisał w Krytyce Politycznej, Kulturze Liberalnej, Gazecie Wyborczej i Dzikim Życiu.
Projekt “Kryzysowy Inspirator. Rozwój kompetencji online oraz grupa wsparcia dla liderów społeczności z całej Polski” jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji.