Zgłoś swój pomysł do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 6 do 28 kwietnia 2021 roku mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać projekty w edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Swój pomysł można wysłać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.bo.wloclawek.eu lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13) i Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do podziału są cztery miliony złotych, w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – jeden milion złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – jeden milion złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – dwa miliony złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Nowością w tej edycji budżetu obywatelskiego jest możliwość zgłaszania projektów, które będą realizowane również na nieruchomościach, do których Gmina Miasto Włocławek posiada tytuł prawny do dysponowania – projekty takie mogą dotyczyć wyłącznie realizacji nowych przestrzeni edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, których funkcją jest rekreacja czynna.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść jeden milion złotych.

Szczegóły procedury są dostępne na stronie: wloclawek.konsultacjejst.pl.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi 28 maja 2021 roku.

 

Źródło: http://www.wloclawek.pl/