“Zielona ławeczka”

Trwa nabór zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka” przewidującego dofinansowanie projektów polegających na zaplanowaniu i stworzeniu przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej).

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty i samorządy) w miastach powyżej 10.000 mieszkańców.

Organizatorem konkursu jest Fundacja BOŚ.

Terminy składania wniosków:
6 czerwca 2021 (rejestracja zespołu sąsiedzkiego),
7 czerwca 2021 (przesłanie Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem zarządcy terenu).

Szczegóły na stronie: https://zielonalaweczka.pl/