Zmiana terminu złożenia sprawozdania przez OPP w 2021 r.

W związku z wciąż trwającą trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju pojawił się projekt rozporządzenia, który proponuje przesunięcie terminu sprawozdania organizacji pożytku publicznego.

Należy przyjąć, że rozporządzenie zostanie wydane w zaproponowanym kształcie i termin dotyczący sprawozdania OPP będzie taki, jak w ubiegłym roku.

A więc w 2021 r. organizacje pożytku publicznego będą musiały zamieścić sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2021 r.

Organizacje OPP w poprzednich latach miały czas na to do 15 lipca.

Natomiast Organizacje Pożytku Publicznego, które mają rok obrotowy inny niż kalendarzowy sprawozdania składają bez zmian do 30 listopada

Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021