8 Odcinek Społecznika w Centrum

Poznajcie kolejnego społecznika – Marię Krasucką, która z pasją działa społecznie na rzecz podopiecznych Fundacji Caietanus.
Fundacja przybrała łacińską nazwę Caietanus, która nawiązuje do św. Kajetana, patrona potrzebujących, bezrobotnych i poszukujących pracy.
Fundatorzy, to ludzie z pasją, są nauczycielami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku i w środowisku lokalnym.
To społecznicy posiadający duży bagaż doświadczeń w pracy, w obszarze ekonomii społecznej. Realizują wiele przedsięwzięć i projektów oraz starają się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Posiadają doświadczenie w składaniu i wdrażaniu projektów z POKL z różnymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie skierowanych do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Widzieli potrzebę powstania instytucji, która aktywizowałaby i integrowała to środowisko.
Poznajcie razem z nami jedną z fundatorek Panią Marię Krasucką.