Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA.

Centrum Kultury „Browar B.” we współpracy z Prezydentem Miasta Włocławka i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozpoczyna realizację zajęć z zakresu edukacji prawnej pod nazwą Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA. Przesłanką uruchomienia tego projektu jest przeświadczenie, iż kultura człowieka ma wymiar wielopłaszczyznowy.

Akademia ma na celu budowanie i rozwój świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Zadaniem wykładów i warsztatów o różnorodnej problematyce będzie przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w ramach reguł państwa prawa oraz zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Zajęcia w Akademii będą nieodpłatne, realizowane są w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PARAFKĘ poprowadzi Jacek Cudny – radca prawny, autor tekstów dla dzieci, wyróżniony przez Krajową Radę Radców Prawnych za działalność na rzecz dzieci. Adresatem zajęć są różne grupy wiekowe – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na uczniach szkół średnich. Już w czerwcu Akademia wyruszy do szkół i przedszkoli we Włocławku i okolicy. W planach jest także uruchomienie zajęć edukacji prawnej dla osób dorosłych i instytucji zainteresowanych tematyką prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Więcej informacji: https://ckbrowarb.pl/akademia-prawa-dla-dzieci-i-mlodziezy-parafka/