Konferencja Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych

Fundacja Civis Polonus zaprasza na bezpłatną konferencję on-line poświęconą korzyściom z włączania młodych ludzi w działania lokalne oraz skutecznym sposobom, jak to robić.

10.06.2021, platforma Zoom

W trakcie konferencji prowadzone będą rozmowy o demokracji (lokalnej), o tym dlaczego włączanie młodych ludzi jest kluczowe dla przyszłości naszych społeczności lokalnych i jakie widzimy wyzwania.
Eksperci przedstawią konkretne, wymierne zyski dla społeczności lokalnej z włączania głosu, pomysłów i działań młodzieży do codziennego zarządzania gminami w takich dziedzinach funkcjonowania samorządu lokalnego jak:

  • finanse publiczne
  • edukacja
  • lokalna polityka klimatyczna
  • demografia.

W trzeciej części organizatorzy przedstawią ideę partnerstw oraz ofertę projektu, polegającą na wsparciu tworzenia i działania 8 pilotażowych partnerstw władz lokalnych z organizacją społeczną na rzecz aktywności społecznej młodych ludzi z danej gminy. Oferta to: szkolenia, wsparcie doradcy we wdrażaniu konkretnych działań, które ożywią aktywność obywatelską młodych ludzi na terenie gminy. Zaprezentowany zostanie  harmonogram działań, warunki uczestnictwa, konkretne korzyści.

WSTĘPNY PROGRAM WYDARZENIA

Rejestracja trwa do 7 czerwca.

W razie pytań, kontakt z koordynatorką:
Joanna Różycka-Thiriet
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „ Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.  Projekt adresowany jest do 5 województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.
Więcej o projekcie

Projekt pod patronatem portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Wydarzenie można również śledzić na Facebooku

Źródło:https://konferencja-partnerstwa-ngo-