Kontynuacja projektu “Senior uczący się i akywny”

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku przez miesiąc maj kontynuuje realizację projektu “Senior uczący się i aktywny”  realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Na terenie naszego Centrum odbywają się zajęcia:

  • z wizażu
  • komputerowe
  • z dietoterapii

 

Z kolei w dniu 15 maja członkinie stowarzyszenie odwiedziły Golub Dobrzyń-Szafarnie. Dzień ten był dla nich wyjątkowym czasem spotkania się, wspólnego pobytu.

“Jeździmy poza granicę a nie zawsze poznajemy miejsca historyczne tak blisko się znajdujące. Wyjątkowo ładna pogoda pozwoliła nam na zwiedzanie tak pięknych ogrodów w Szafarni. Wszyscy uczestnicy wyjazdu będą mile wspominać tak cudownie spędzony wolny czas.”Stowarzyszenie Amazonki