Możliwość pozyskania środków na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznowił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania realizowane przez organizacje pozarządowe, na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

 • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby
  z niepełnosprawnością;
 • transportu;
 • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
 • organizacji opieki domowej;
 • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
 • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
 • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
 • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku
  z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
 • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Wnioski składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r.

Wszystkie zainteresowane organizacje prosimy o kontakt mailowy :

cop.wloclawek@gmail.pl

Pomoc finansowa nie może zostać przyznana m.in. na wydatki, które zostały sfinansowane
z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje nt. zakresu programu, warunkach otrzymania ww. wsparcia zostały zamieszczone na stronie internetowej PERFON.