Podsumowanie projektu “Senior uczący się i aktywny”

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku kończy realizację projektu „ Senior uczący się i aktywny.”

W dniu 28.05.2021 r nastąpiło podsumowanie działań we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Wszyscy uczestnicy okazywali bardzo duże zadowolenie, zamknięcie się w domach, samotność bardzo negatywnie wpływała na wszystkich.

Koniec projektu ale pozostała chęć  do dalszych działań, spotkań.  Wszyscy  uczestnicy projektu, zostali obdarowani drobnymi upominkami, które staną się pamiątką.

Informacja nadesłana przez Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku