Program “Rozgrzewamy Polskie Serca”

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła program pn: “Rozgrzewamy Polskie Serca”

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.
Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania!

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji. Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31.07.2021 r.

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:
od 5 do 10 tys. złotych
od 10 do 20 tys. złotych
od 20 do 40 tys. złotych

Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację swojego projektu.

Źródło: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/