Kolejny grant pozyskany przez Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku

Uchwałą Rady Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2021.
Projekt Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku został wybrany do dofinansowania w wysokości 50 000 zł. który będzie realizowany od 01. lipca 2021 r. W ramach tego projektu będą prowadzone następujące działania:
1/ warsztaty komputerowe
2/ warsztaty psychologiczne
3/ nauka języka angielskiego
4/ warsztaty florystyczne
5/ warsztaty zdrowego gotowania
6/ ćwiczenia – zabiegi drenażu limfatycznego
7/ Impreza dla społeczności lokalnej
Wszystkie działania odbywać się będą we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 A
Nabór uczestników projektu odbędzie się po podpisaniu umowy na początku lipca, o dokładnym terminie rekrutacji Stowarzyszenie będzie informować .
Serdecznie gratulujemy kolejnego grantu.