Wakacje razem z NGO

Informujemy, iż zostały wybrane najkorzystniejsze oferty złożone przez organizacje pozarządowe w tegorocznym (2021) otwartym konkursie nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W konkursie zostały dofinansowane inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach dwóch zadań.

Zadanie nr 1 to dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

Dofinansowanie w tym zadaniu otrzymało:

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na projekt: “Jedziemy na wakacje” – 30 000 zł

Zadanie nr 2 obejmuje prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym.

Z kolei w tym zadaniu dofinansowanie przyznano 3 organizacjom pozarządowym:

  • Uczniowski Klub Sportowy “Trampek” na projekt: “W zdrowym ciele zdrowy duch – w rytmie tańca”- 52 000 zł
  • Fundacja Samotna Mama  na projekt: “Wakacje młodego odkrywcy”- 30 000 zł
  • Miejski Klub Sportowy “Olimpijczyk” na projekt: ” Półkolonie z Olimpijczykiem”- 18 000 zł

Serdecznie gratulujemy pozyskania funduszy i życzymy powodzenia przy realizacji projektów.

Źródło: http://www.wloclawek.pl/pl/