WŁOMAGGEDON 2021 INTEGRACYJNY BIEG

Włomaggedon 2021 to impreza podczas której odbędzie się integracyjny bieg z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych . Jej organizatorem jest Fundacja Caietanus . Przedsięwzięcie to odbędzie się dzięki środkom Fundacji ANWIL.

Chęć uczestnictwa w rywalizacji można zgłaszać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15 pod numerem: (054) 426 99 80.

Aby bieg doszedł do skutku, poszukiwani są jednak asystenci, którzy pomogą uczestnikom pokonać trasę:

“Masz uśmiech na twarzy, podasz pomocną dłoń, zadyszka nie jest Ci obca????
Zgłoś się do nas!
Stworzymy Ci niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w niezapomnianym Włomaggedonie 💪💪💪💪💪💪💪💪💪
26 czerwca zostań asystentem osoby z niepełnosprawnościami podczas jej przygody życia 😁😁😁😁
Na Wasze zapisy czekamy pod nr tel
(054) 426 99 80″

 

 

REGULAMIN
INTEGRACYJNEGO BIEGU Z PRZESZKODAMI
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WŁOMAGGEDON 2021
ORGANIZATOR BIEGU
• Fundacja Caietanus we wspólpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej we Włocławku
TERMIN, MIEJSCE
• Włomaggedon odbędzie się 26 czerwca 2021 r. (sobota)
• Impreza sportowa odbędzie się we Włocławku, na terenie Parku
Słodowo (przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim OSIR, ul. Wysoka 12 )
• Biuro zawodów: w dniu zawodów: Park Słodowo, przy dużej altanie
PROGRAM
12.30 rejestracja uczestników
13.00 rozgrzewka
13.20 bieg dla osób na wózku (z asystentem) ok 500m
14.00 bieg dla osób samodzielnie poruszających się ( z asystentem) ok 800m
14.30 bieg dla osób samodzielnie poruszających się (bez asystenta) ok 1km
15.00 bieg główny dla wszystkich uczestników
CEL IMPREZY
Organizacja integracyjnego wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego
i masowego, mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej Włomaggedon
wymaga połączenia:
• Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
• Rywalizacji połączonej z umiejętnością i chęcią współpracy,
• Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
• Zapału, wzajemnej sympatii i bezinteresownej pomocy ze strony społeczności lokalnej.
Organizatorzy mają na uwadze ograniczone możliwości psychofizyczne adresatów zadania,
w związku z tym przy tworzeniu zadań i przeszkód priorytetem była ich konstrukcja w taki sposób, aby
w pełni wykorzystać możliwości i umiejętności uczestnika, oferując mu przy tym radość z sukcesu
i satysfakcję z pokonania własnych ograniczeń.
WARUNKI UCZESTNICTWA
• Prawo startu mają osoby z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektualną w wieku od 12 lat.
• W przypadku startu osób nieletnich konieczna jest obecność opiekuna prawnego.
• Organizator zastrzega limit 100 uczestników.
ORGANIZATOR NIE POBIERA OPŁATY STARTOWEJ
• Wszyscy startujący uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 26 czerwca
2021r. w Parku Słodowo. W momencie weryfikacji obecność rodzica lub opiekuna
jest obowiązkowa.
Podczas imrezy prowadzona będzie dobrowolna zbiórka na rzecz osób niepełnosprawnych i Klub Kajetan.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW, TRASA
Wyznaczone zostaną trzy trasy:
* ok 500 m dla osób na wózku wymagających pomocy wolontariusza przy pokonaniu trasy
* ok 800 m dla osób na wózku samodzielnie pokonujących trasę lub osób niesamodzielnych z asystentem
* ok1 km dla osób poruszających się samodzielnie (bez asystenta)
* Bieg Główny dla osób samodzielnie poruszających się. Każdy uczestnik biegu
wystartuje wspólnie z losowo przydzielonym Asystentem którego zadaniem będzie wspieranie
i pomoc(Asystenta zapewnia organizator)
* Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, każdy uczestnik pokonuje trasę zgodnie ze
swoją kondycją i możliwościami fizycznymi, dopuszcza się marsz oraz ominięcie trudniejszych
przeszkód.
* Start uczestników co 2 minuty.
Każda z tras oznaczona będzie taśmami i kierunkowskazami. Przeszkody naturalne i sztuczne opracowane zostały przez specjalistów z dziedziny wychowania fizycznego i pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Dodatkową pomocą służyć będą wolontariusze ustawieni przy każdej z przeszkód.
ŚWIADCZENIA
Każdy z Uczestników otrzymuje:
• Numer startowy, pakiet startowy
• wodę
• Medal na zakończenie zadania.
• Posiłek
• Zabezpieczenie medyczne na czas trwania imprezy biegowej.
• Korzystanie z sanitariatów i natrysków na Hali Sportowej
• Organizator nie przewiduje miejsca na depozyt
BEZPIECZEŃSTWO
Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie
biegu. W szczególności zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych
w trakcie lub w związku z biegiem.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu uczestnik powinien
natychmiast przerwać bieg, swoją niedyspozycję zgłosić Asystentowi, wolontariuszowi bądź osobie znajdującej się w najbliższym otoczeniu.
Do kontroli dobrostanu psychicznego i stanu fizycznego swojego podopiecznego upoważniony jest również „Asystent” osoby niepełnosprawnej.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Uczestników obowiązuje odpowiedni strój dostosowany do warunków pogodowych – wąskie spodnie dresowe lub legginsy, koszulka na krótki lub długi rękaw, obuwie sportowe. Uczestnik powinien się liczyć
z zabrudzeniem lub uszkodzeniem tych rzeczy. Dodatkowo należy zabrać ze sobą dodatkową odzież
i obuwie na przebranie.
Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play i poszanowania środowiska naturalnego Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i posiłek regeneracyjny. Wstęp możliwy jedynie dla uczestników, wolontariuszy i zaproszonych gości.
Zgłoszenie przyjmowane drogą telefoniczną, pod numerem telefonu (054) 426-99-80, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15 u miłej Pani Wioletki
W przypadku rezygnacji Uczestnika ze startu należy poinformować organizatorów przynajmniej 2
dni przed startem.
Kontakt do Organizatora
Prezes Fundacji Caietanus Maria Krasucka 501 531 062