Spotkania, zajęcia u włocławskich NGO

W wyniku poluzowania obostrzeń widać, iż włocławskie organizacje pozarządowe wracają do swoich zajęć, spotkań, warsztatów. Kolejnym na to przykładem jest Oligo.

Zajęcia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną “Oligo”

 

Stowarzyszenie Starówka we Włocławku również po okresie długiej przerwy spotkało się w większym gronie podczas zebrania, które odbyło się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w dniu 31 maja 2021 r.