Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla NGO

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ma przyjemność zaprosić pracowników i wolontariuszy  organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Efektywne NGO 2”. Szkolenie odbędzie się w dniach 21-21 czerwca w trybie zdalnym i będzie obejmowało 4 zakresy tematyczne:

  • proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
  • planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
  • metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
  • pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

Jak się zgłosić ?

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj 

Można obserwować wydarzenie również Facebooku

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie. Prosimy o przekazanie zaproszenia przedstawicielom Państwa organizacji, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w szkoleniu.

Program szkolenia_Efektywne NGO_2_czerwiec

Ulotka-NGO-2_