Caritas Diecezji Włocławskiej buduje nowy ośrodek wsparcia

Caritas Diecezji Włocławskiej obecnie pracuje nad  budową nowego ośrodka wsparcia.  Plac budowy schroniska dla bezdomnych odwiedził ostatnio marszałek Piotr Całbecki.

Ośrodek powstaje dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO) 2014-2020

Pieniądze z RPO, blisko 9,5 miliona złotych (łączna wartość przedsięwzięcia to 12 milionów złotych), przeznaczone są na rozbudowę kompleksu zabudowań włocławskiego Caritasu o obiekt, w którym bezdomni, przede wszystkim osoby starsze i schorowane, otrzymają nie tylko schronienie, ale też opiekę. Elementem projektu jest też wyposażenie placówki.

Caritas Diecezji Włocławskiej, instytucja pomocowa Kościoła katolickiego, utrzymuje już schronisko dla bezdomnych, a także m.in. dom samotnej matki, dom dziecka i świetlicę dla dzieci z niezamożnych rodzin, a także ośrodek pielęgnacyjny.

Źródło: https://tu.wloclawek.pl/