Elektroniczna rewolucja KRS – jakie zmiany dla NGO

Od 1 lipca 2021 r. sądy rejestrowe prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy wprowadziły elektroniczną rewolucję. Od tego dnia weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksu postępowania cywilnego i kilku pomniejszych ustaw, wprowadzająca ostatni etap wdrażanej od roku 2018 reformy postępowania rejestrowego dotyczącego podmiotów mających obowiązek wpisu do KRS.

Reforma ma ta dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców (w ich przypadku już od 1 lipca elektroniczna forma komunikacji z sądem ma być formą jedyną, zaś składanie po tym dniu jakichkolwiek wniosków o wpis zmian w rejestrze w formie „papierowej” będzie bezskuteczne).

To nowe rozwiązanie daje także możliwość elektronicznej komunikacji organizacjom, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, fundacji, innych organizacji społecznych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z sądem.

Nowe przepisy nie są obowiązkiem dla organizacji społecznych, lecz jedynie stwarzają sposobność korzystania z elektronicznej formy komunikacji z sądem rejestrowym.

Oznacza to ,iż podmioty, które nie chcą bądź nie posiadają takich umiejętności, by skorzystać z tej  formy,  będą nadal mogły komunikować się z sądami w formie tradycyjnej.

Sprawa ma się inaczej w przypadki  organizacji, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane także do rejestru przedsiębiorców. W takiej sytuacji elektroniczna forma składania wniosków staje się formą jedyną, zaś złożenie wniosku w formie tradycyjnej nie doprowadzi do pożądanego efektu.

Organizacje pozarządowe z działalnością gospodarczą będą MUSIAŁY komunikować się z KRS wyłącznie w formie elektronicznej! Dotyczyć to ma nowych organizacji oraz tych, które zgłosiły się do rejestru przedsiębiorców przed 1 lipca 2021 roku.

 

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/elektronizacja-postepowania-rejestrowego-przed-krs-jakie-skutki-dla-organizacji-spolecznych