Fundusze na kulturę rozdane

Prezydent Miasta Włocławek dokonał wyboru i ogłosił najkorzystniejsze oferty w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Część z zaplanowanych przedsięwzięć zostanie zrealizowana w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Łącznie, na 11 projektów zostanie przeznaczona kwota 93 400 zł.

Lista organizacji, które pozyskały dofinansowanie:

1. Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Publikacja “Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” t.36 “W 100 lecie wojny polsko-bolszewickiej 1920 na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”
Kwota: 5.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA
Koncert z okazji jubileuszu 30-lecia Chóru Młodzieżowego CANTO
Kwota: 10.000,00 zł

3. Fundacja Ładowarka
Społeczne Śródmieście – działania integracyjne
Kwota: 10.000,00 zł

4. Fundacja Ari Ari
Spacery włocławskie
Kwota: 7.500,00 zł

5. Towarzystwo Kultury Teatralnej
Dobry koncert “Ptaki powrotne”
Kwota: 15.000,00 zł

6. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne “NDM”
Nasze zabytki inaczej!
Kwota: 900,00 zł

7. Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Publikacja “Włocławski Słownik Biograficzny”, t. IX
Kwota: 5.000,00 zł

8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora “Łęgowianie”
“Miejska Potańcówka”
Kwota: 5.000,00 zł

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SUKCES
Zorganizowanie festiwalu muzycznego pn.”Głos Włocławka”.
Kwota: 10.000,00 zł

10.Fundacja Ari Ari
“Włocławski Plener Filmowy”
Kwota: 15.000,00 zł

11. Fundacja Ładowarka
Freshland – II Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej
Kwota: 10.000,00 zł

Szczegóły na:
Zarządzenie Nr 305/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego