Nowoczesny Włocławek zaprasza na spotkanie

W dniu 29.07 (czwartek) w godzinach 16:00 – 20:00, przy ul. Słodowskaiej 4  (odchodzi od ul. Kapitulnej) – Patronus odbędzie się otwarte spotkanie w ramach projektu „Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowanego przez „Nowoczesny Włocławek” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Podczas spotkanie odbędą się

– warsztaty ze stylistką Anną Jarębską

– prelekcja na temat: “Równowaga w życiu podstawą osobistego szczęścia” – prowadzona przez Małgorzatę Kolmus, coacha i trenerkę biznesu.

Zapewniamy indywidualne konsultacje z pielęgniarką – masażystką.

Organizator zapewnia przerwę kawową oraz opiekę nad dziećmi, która realizowana będzie przez firmę EVENT (gry i zabawy, którym towarzyszyć będą bajkowe postacie).

 

Źródło: Informacja przesłana przez “Nowoczesny Włocławek”