Szkolenie Google dla Menadżerów – aktualizacja

W imieniu organizatorów czyli Fundacji ToRReS zapraszamy na szkolenie, które ma na celu wykorzystanie narzędzi Google w pracy projektowej obejmujące: organizację pracy własnej i pracy zespołowej – za pośrednictwem dostępnych funkcji (poczta, plan zadań, funkcje kalendarza, Meet grupy – zarządzanie relacjami i projektem oraz organizację pracy w obrębie produktu, tworzenie wspólnych dokumentów, wykresów, budżetów, prezentacji, formularzy – zarządzanie kreacją produktu.

Uczestnikami szkolenia mogą być Pracownicy/współpracownicy Organizacji Pozarządowej (NGO), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Lokalnej Grupy Działania (LGD) – zlokalizowanych na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, którzy ukończyli 18 rok życia.

Szkolenie zaplanowane jest na 19 lipca b.r. * lub/ i 23 lipca ** 

trwa 8 godzin (8.00 – 16.00 lub 9.00 – 17.00) i jest realizowane dla osób początkujących i zaawansowanych.
*możliwy termin dla pracowników JST
**termin przewidziany dla przedstawicieli NGO-sów 

Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia szkolenia z nabycia kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe programy w linku: https://googlemanager.pl/programy/

Rejestracja pod adresem: renata.siewert@fundacjatorres.org.pl
(należy podać imię i nazwisko, nazwę instytucji/organizacji, nr telefonu oraz wybrany termin szkolenia, w przypadku NGO 23.07.2021)

Szkolenie odbywa się w formule stacjonarnej w pięcioosobowych grupach z wykorzystaniem komputerów przenośnych.

Miejsce szkolenia: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

Podczas szkolenia zapewniony zostanie obiad i bufet kawowy
Organizatorem szkolenia jest
Fundacja ToRReS
ul. Mińska 32
85-402 Bydgoszcz
kontakt Renata Siewert:
tel.:+48 722 208 403
NIP 9671433481Gorąco zachęcamy  do skorzystania
Szkolenie jest realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, III Oś Priorytetowa „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.