V Bieg po Życie – już 18 lipca

Już niebawem w naszym mieście odbędzie się już Piąta edycja biegu charytatywnego “Bieg po Życie”.
Po raz kolejny, dzięki tej inicjatywie wsparcie trafi do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Udział w biegu jest bezpłatny, ale każdy kto będzie chciał może wesprzeć zbiórkę, która będzie prowadzona przez stronę internetową https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/charity/12747
REGULAMIN
I ORGANIZATOR
Kamil Raus
II CELE IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4. Zachęcenie mieszkańców do spędzania aktywnie czasu wolnego poprzez zabawę i rywalizację.
5. Promocja miasta Włocławek.
III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 18 lipca 2021 r o godz.12.00.
2. Miejsce biegu to Park im.Henryka Sienkiewicza we Włocławku.
3. Trasa może nie będzie długa ( pierwszy bieg dla wszystkich ok 1800 m bez ścigania wszyscy razem, drugi dla tych co będą chcieli się pościgać ok 3600 m) ale będzie wymagająca.
IV UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 18 lipca 2021 roku ukończą 18 lat lub 16 lat pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu tylko pod opieką osoby dorosłej.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) zgłoszenie telefoniczne swojego udziału;
b) akceptacja warunków niniejszego Regulaminu;
c) akceptacja udziału w biegu na własną odpowiedzialność oraz ryzyko wynikające z charakteru biegu. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają dobry stan zdrowia bez przeciwwskazań zdrowotnych;
d) akceptacja publikacji wizerunku Uczestnika oraz jego danych w relacjach z imprezy, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów .
4. Odbiór pakietu startowego wraz z numerem startowym odbywać się będzie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Podczas biegu na trasie mogą przebywać tylko osoby, które posiadają numer startowy wydany w Biurze Zawodów.
V POMIAR I LIMIT CZASU
W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasy.
VI KLASYFIKACJE
W biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn
VII ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, numer telefonu podany zostanie przed startem zapisów ( wiadomości SMS nie będą brane pod uwagę)
2. Zapisy zakończą się w momencie uzyskania limitu uczestników.
3. Organizatorzy ustalają limit zawodników na 150 osób.
4.Jako że bieg ma charakter charytatywny organizator nie pobiera opłaty startowej. Uczestnicy będą mogli dobrowolnie wesprzeć prowadzoną zbiórkę. Każdy wie na ile go stać. Cały dochód bezpośrednio wpływa na konto Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
VIII BIURO ZAWODÓW
Informacje dotyczące Biura Zawodów podamy w późniejszym terminie
IX NAGRODY
1. Za miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary.
2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal.
3. Wszyscy uczestnicy mają szansę na nagrodę niespodziankę.
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas trwania całej imprezy należy przestrzegać obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane w widocznym miejscu. Osoby, które wystartują bez numeru startowego nie będą klasyfikowane.
3. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdu uprzywilejowanego uczestnik ma obowiązek umożliwienia swobodnego przejazdu wyżej wymienionego.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ze świadomością, że podejmuje ryzyko.
5. Zawodnicy nie są objęci ubezpieczeniem podczas trwania biegu.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Zachęcamy do śledzenie wydarzenia na Facebooku:  V Bieg po Życie