Fundacja ANWIL i jej Fundator zapraszają do Miasteczka Zdrowia

21 sierpnia Fundacja ANWIL i jej Fundator zapraszają do odwiedzenia Miasteczka Zdrowia, w którym mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, wykonać badania diagnostyczne, zaszczepić się przeciwko COVID-19 oraz wziąć udział w licznych animacjach i aktywnościach sportowych dla całej rodziny.
Miasteczko zdrowia to wydarzenie realizowane w ramach programu Fundacji “Bądź zdrów”, wpisującego się w jeden z głównych celów statutowych, jakim jest ochrona i promocja zdrowia. W przedostatnią sobotę sierpnia włocławską Halą Mistrzów zawładną medycy różnych specjalizacji, którzy udzielać będą bezpłatnych porad wszystkim odwiedzjącym. Natomiast wokół hali staną mobilne punkty badań: osteobus, mammobus oraz słuchbus, w których będzie można wykonać stosowane badania, a także strefa sportowa i relaksacyjna (wellbeing).
STREFA MEDYCZNA
badania kardiologiczne
diagnostyka dermatologiczna
konsultacje pulmonologiczne oraz postcovidowe porady rehabilitacyjne
porady okulistyczne oraz punkt badania słuchu
konsultacje fizjoterapeutyczne w zakresie wad postawy u dzieci
porady dietetyka
punkt szczepień przeciwko COVID-19
mobilne punkty badań: mammobus, osteobus oraz słuchbus
realizacja szybkich badań diagnostycznych (poziom cukru oraz ciśnienie krwi)
medyczny punkt konsultacyjny – praktyczne informacje związane m.in. z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), Programem Profilaktyki 40 PLUS oraz możliwościami, jakie daje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
STREFA WELLBEINGOWA
punkt konsultacyjny dla niepełnosprawnych
warsztaty z hortiterapii z aromaterapią oraz zajęcia z domowej produkcji mydełek oraz świec
nauka wyrobu produktów rodem z „babcinej apteczki”
prelekcje i warsztaty ekologiczne dotyczące bioróżnorodności oraz zagrożonego gatunku, jakim jest sokół wędrowny
STREFA SPORTOWA
miasteczko lekkoatletyczne
treningi pokazowe
porady związane z aktywnością fizyczną
skrócony test Europejskiej Sprawności Fizycznej (Eurofit)
zapisy dzieci na darmowe zajęcia sportowe
spotkania ze sportowcami, trenerami i przedstawicielami włocławskich klubów sportowych (KKW, LKS Vectra, WKB Start)
STREFA BEZPIECZEŃSTWA
porady w zakresie niesienia pierwszej pomocy
możliwość obejrzenia strażackich samochodów
W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy 21 sierpnia w godz. od 10.00 do 17.00. Wstęp dla wszystkich uczestników wydarzenia będzie bezpłatny, jednakże ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, jednocześnie na terenie imprezy będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób.