I Rekreacyjnym Turnieju Siatkówki Wodnej „Zagrywka”

7.08.2021 – Baseny Letnie we Włocławku
WSN „Eurointagracja” wzięła udział w I Rekreacyjnym Turnieju Siatkówki Wodnej „Zagrywka” w dniu 7 sierpnia 2021 na Basenach Letnich we Włocławku. Była to doskonała impreza amatorska, towarzyska, zabawa połączona również z rywalizacją. Organizatorem spotkania był OSIR we Włocławku, który wytyczył sobie za główny cel „popularyzację sportu i rekreacji w wodzie”.
Ze strony naszego stowarzyszenia startowały 3 zespoły dwu osobowe, dzielnie walcząc i w rzeczywistości ustępując lepszym graczom.
Dziękujemy władzom OSIR za udostępnienie nam udziału w tej nietypowej imprezie.
Kilka zdjęć z turnieju: