Konkurs na organizację XXI Forum NGO

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na organizację XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html, natomiast odpowiedni nabór ofert  został ogłoszony w systemie WITKAC.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert – ostateczny termin to dzień 10 września br. godz. 14.00 (złożenie potwierdzenia złożenia oferty do godz. 23.59.59).