SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI

Zarząd  WŁOCŁAWSKO-BRODNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” informuje, iż 27, 28 i 29 sierpnia 2021 odbyło się sześć ostatnich spotkań w ramach projektu pn.:

SZKÓŁKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.

Zajęcia przeprowadzono na KRĘGIELNI „PIWNICA” we Włocławku ul. Wysoka 12. Łącznie we wszystkich szkoleniach uczestniczyło 66 młodych “bowlingowców” w wieku od 3 do 16 lat.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zawartej umowy na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2021.