Zapraszamy NGO-sy do projektu nt. dostępności sądów

Fundacja Court Watch Polska (www.courtwatch.pl) i Fundacja Polska bez Barier (www.polskabezbarier.org) zapraszają przedstawicieli organizacji z całej Polski do udziału w projekcie poświęconym dostępności sądów i ich stron internetowych dla osób ze szczególnymi potrzebami (są to np. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy albo rodzice z wózkami dziecięcymi, dla których dostęp do tych obiektów może łączyć się z trudnościami).

Zaproszenie kierujemy do członków, pracowników i wolontariuszy fundacji, stowarzyszeń i związków zawodowych zainteresowanych:

– dostępnością przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami;

– monitoringiem przestrzegania prawa (działaniami strażniczymi);

– działaniem na rzecz zmiany (rzecznictwem);

Potrzebne jest jedynie zainteresowanie i chęć działania, nie wymagamy doświadczenia w podobnych projektach.

Nauczycie się prowadzić społeczny monitoring oraz poznacie podstawowe zasady  dostępności budynków i stron internetowych. Po przeszkoleniu przeprowadzicie w swoich lokalnych społecznościach monitoring dostępności sądów oraz wspólnie z nami przygotujecie dla nich raporty i rekomendacje. Wspólnie stworzymy też ogólnopolski raport dostępności sądów.

Udział w projekcie jest całkowicie darmowy. Uczestnikom oferujemy bezpłatne szkolenie, kurs e-learningowy oraz wsparcie doświadczonego mentora podczas prowadzenia monitoringu.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz linki do formularza rejestracyjnego znajdują się tutaj:

STRONA PROJEKTU