Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych- nowe obowiązek dla NGO

W kwietniu br. parlament znowelizował  Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu . Jakie zmiany niesie to dla NGO ? Jaki nowe obowiązki są z tym związane ?

Co to wgl jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

To  rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie podmioty.

Do tej pory obowiązkowi wpisu do Rejestru podlegały wyłącznie spółki, zatem dotyczył on wyłącznie tych nielicznych organizacji, które były właścicielami spółek. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmie (prawie) wszystkie organizacje pozarządowe, bowiem do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie.

Nowe obowiązki wejdą w życie 31 października 2021 roku.

Na szczęście wprowadzone ustawą nowe obowiązki nie są bardzo obciążające, nie wymagają bowiem wprowadzania zmian w działalności organizacji ani szczególnej wiedzy.

Organizacje będą po prostu musiały jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Link do szkolenia, które pomoże zrozumieć nowe obowiązki i przygotuje uczestników do ich prawidłowego wypełnienia.

https://wydarzenia.ngo.pl/360601-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.html?after_add=1 – szkolenie

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika