Minigranty i bony dla wolontariuszy

Przypominamy, iż tylko do 13 września Kujawsko Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych  prowadzi nabór zgłoszeń od wolontariuszy zainteresowanych otrzymaniem mini-grantów na przeprowadzenie inicjatyw lokalnych oraz bonów edukacyjnych na rozwój kompetencji wolontariuszy. Przyznanych zostanie  co najmniej 10 grantów i co najmniej 8 bonów.

Uczestnikami konkursów mogą być wolontariuszki i wolontariusze działający indywidualnie lub zespołowo. A każdy mini-grant i bon mają wartość do 1 tys. zł.

W każdym konkursie konieczne jest złożenie zgłoszenia (wniosku) z uzasadnieniem i opisem pomysłu. Wnioski są bardzo proste, a dla wszystkich którzy mieliby z nimi trudności Federacja oferuje pomoc w ich wypełnieniu (wystarczy do nas napisać: granty@federacja-ngo.pl lub zadzwonić: 56 652 23 56, aby uzyskać wyjaśnienia lub umówić się na konsultację).

Konkurs organizujemy we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Wyniki ogłoszone zostaną do 19 września br., a już od 20 września można planować działania, które zostaną sfinansowane z grantu lub z bonu.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursów dostępne są w regulaminach, które można na znaleźć na stronie organizatora: https://federacja-ngo.pl/