OWES we Włocławku zaprasza do udziału w wizycie studyjnej

Wizyta studyjna skierowana jest do przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych w tym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu m. Włocławek, powiatów Włocławskiego i Żnińskiego.

Celem wizyty studyjnej będzie poznanie działalności przedsiębiorstwa społecznego Lornetka Non Profit Sp. z. o.o. oraz współpracy z KGW “Różanka”. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję poznać “dobre praktyki” na przykładzie realizowanej działalności w Majątek Kaniewo.

Podczas wizyty studyjnej poruszane będą aspekty dotyczące :

-współpracy i działalności na rzecz KGW

dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej

-funkcjonowaniu Lornetka Non Profit sp.z.o.o

Termin: 9 października 2021 r. – sobota

Miejsce wyjazdu: Okoliczne miejscowości wyznaczone jako miejsce zbiórki z danego terenu

Trasa: Włocławek-Majątek Kaniewo-Włocławek

Zgłoszenia: Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura OWES ul. Pl. Wolności 17 pok.13 lub przesłać na adres: malgorzata.kedzierska@byd.pl w terminie do 4 października

Formularz zgłoszeniowy – Wizyta studyjna – Kaniewo

Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniony zostanie bezpłatny transport i wyżywienie. Liczba osób skierowanych z danej placówki/KGW nie może przekroczyć 5 osób. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną o szczegółach wyjazdu.

Źródło: Informacja przesłana przez OWES we Włocławku