TSAS zaprasza na kolejne szkolenia

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza na szkolenia dla przedstawicieli 3 sektora z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia są realizowane w ramach zadania pt.: Pracownia NGO 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • 15 wrzesień 2021r. w godzinach: 17:oo -20:oo (szkolenie online)

PRAWO_ NGO:  Odpowiedzialność prawna zarządu organizacji pozarządowej

Prowadzący: JAROSŁAW GRESER

OPIS szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialność osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji. Omówione zostaną również m.in. kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników, kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców.

  • 24 wrzesień w godzinach: 17-20  Miejsce: forma zdalna : on-line

RODO_NGO: Ochrona danych osobowych, w tym w szczególności przepisy RODO   – szkolenie ukierunkowane na działania, funkcjonowanie i zarządzanie z perspektywy  organizacji pozarządowej

Prowadzący: JAROSŁAW GRESER

OPIS szkolenia: przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej, nawet najmniejszej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu. Na szkoleniu będą omawiane te problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 – szkolenia prawne dla ngo przeprowadzi  Jarosław Greser/ Poznań – doktor nauk prawnych, adwokat,  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 15 lat obsługuje organizacje pozarządowe, w ramach  swojej pracy wspierał ponad 200 fundacji i stowarzyszeń reprezentujących wszystkie obszary działalności. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 ***Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, w formie  wykładowo-warsztatowej, podczas których  trener stworzy także przestrzeń do  ćwiczeń, dyskusji, wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Kartę zgłoszenia.

Link do Karty zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RC5SLyMMsKbPKafcAvIwFigCN0Vup_2lS-yAHXusv4IbUg/viewform?usp=sf_link

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem – otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamymy, aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon – z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w szkoleniach).

Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl  ;  telefon: 515 276 454

 

Źródło: Informacja przesłana przez