Urząd Miasta czeka na oferty w otwartym konkursie ofert

Przypominamy, iż do 19 września Urząd Miasta Włocławek czeka na oferty w otwartym konkursie na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zadania publiczne, o których mają być realizowane w formie wsparcia :

  • organizowania pozalekcyjnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia winny promować zdrowy styl życia wolny od uzależnień, uczyć asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych, powinny zawierać elementy współpracy i działania zespołowego.

Przy wyborze ofert preferowane będą zadania, które służyć będą poprawie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii wirusa SARS-COV2.

Kliknij w link poniżej i poznaj szczegóły :

Zarządzenie Nr 349/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego