15 października upływa termin przesłań sprawozdań

W piątek, 15 października upływa ostateczny termin realizacji dwóch obowiązków dotyczących sprawozdań. To obowiązki organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność gospodarczą (są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) oraz organizacji pożytku publicznego. Przypominamy, kto i co musi zrobić do 15 października 2021 r.

Jesteście organizacją pozarządową z działalnością gospodarczą i czekaliście na zatwierdzenie sprawozdania do ostatniej chwili? Jesteście organizacją pożytku publicznego (OPP) i nie wywiązaliście się jeszcze z obowiązków sprawozdawczych takich organizacji? Przypominamy Wam, gdzie i jak wysłać sprawozdanie finansowe i sprawozdania OPP.

Drugi rok pandemii i drugi rok z przesuniętymi terminami sprawozdawczymi. W 2021 r. czerwiec był miesiącem podpisywania sprawozdań, wrzesień zatwierdzania, a na październik przypadły terminy związane z wysyłaniem sprawozdań do odpowiednich instytucji. Nie musieliście korzystać z przesunięć, ale mogliście.

Przypominamy o dwóch kolejnych miejscach, gdzie powinny się znaleźć sprawozdania i dwóch grupach organizacji, dla których datą graniczną realizacji obowiązków jest 15 października.

Jak i gdzie wysłać zatwierdzone sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą?
Organizacja pozarządowa z działalnością gospodarczą (wpisana do rejestru przedsiębiorców) ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestry Sądowego (KRS). W 2021 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i WYSYŁA elektronicznie.

Za przekazanie sprawozdania finansowego do KRS odpowiedzialny jest zarząd. Warto umówić się wcześniej w gronie zarządu kto to zrobi. Najlepiej by był to członek zarządu, który ostatni podpisywał sprawozdanie finansowe i ma ostateczny plik ze wszystkimi podpisami.

O tym, kto wysyła sprawozdanie, jak to najlepiej zrobić, co konkretnie wysłać i z jakiego adresu skorzystać, można przeczytać w specjalnie przygotowanej instrukcji.

Jak w 2021 r. wysłać do KRS elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe NGO z działalnością gospodarczą? [INSTRUKCJA]

TERMIN: Wyślij sprawozdanie 15 dni od zatwierdzenia – ostatecznie do 15 października
Według kalendarza sprawozdawczego na 2021 rok sprawozdanie finansowe za 2020 r. wysyłamy do odpowiednich urzędów w październiku. To jednak nie do końca prawda. Października jest terminem ostatecznym – terminem dla tych, którzy z zatwierdzeniem sprawozdania czekali do ostatniej chwili. “Prawdziwy” termin na wysyłkę sprawozdania finansowego biegnie od dnia jego zatwierdzenia. Dla sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 15 dni.

Przyjmując, że sprawozdanie zostanie zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu (30 września 2021 r.) termin na wysłanie do KRS to 15 października 2021 r.

Organizacja pożytku publicznego. Gdzie i kiedy wysłać sprawozdanie OPP
Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Składanie sprawozdań do bazy sprawozdań OPP to ważny obowiązek – od jego realizacji zależy czy OPP będzie mogła zbierać 1%. Obowiązki sprawozdawcze OPP nie zwalniają tych organizacji ze składania sprawozdania finansowego do KAS czy KRS.

Standardowy termin składania sprawozdań do bazy sprawozdań OPP, podobnie jak inne terminy sprawozdawcze w 2021 r., został przesunięty. Organizacje pożytku publicznego muszą zamieścić sprawozdanie merytoryczne i finansowe w Internetowej Bazie Sprawozdań OPP do 15 października 2021 r.

Termin 15 października dotyczy tych OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy. OPP z innym rokiem obrotowym składają sprawozdania do 30 listopada (tu nie dokonano zmiany standardowego terminu z powodu epidemii).

 

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/do-piatku-wyslij-do-krs-sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdania-do-bazy-opp?nws_important=fec0d501-4ae0-4dc9-8973-0cedc84f3d05&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=14.10.2021